SEMS

Sistemi Elektronik për Menaxhimin e Studentëve

Më shumë
Diploma

Kontrolloni këtu nëse diploma juaj është e gatshme për ta marrë

Më shumë
VENTURE UP

Një urë mes arsimit dhe tregut të punës për studentët tanë

Më shumë
Doktoraturat

Punimet e doktoraturës së stafit akademik

Më shumë

Universiteti i Prishtinës

Programi i punës

PROJEKT PROGRAMI I PUNËS SË REKTORIT DERI MË 30.09.2020

Më shumë
Statuti

STATUTI I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS "HASAN PRISHTINA"

Më shumë
Strategjia

PLANI STRATEGJIK I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS 2017-2019

Më shumë
Vjetari

VJETARI I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS

Më shumë
Kodi Etik

KODI I ETIKËS I STAFIT AKADEMIK

Më shumë

Bursa Studimi

Sep

Erasmus + në Universitetin e Milanos, Itali

Më shumë 19
Erasmus + në Universitetin e Milanos, Itali

Sep

Erasmus + Mobility në Riga Technical University, Latvia

Më shumë 19
Erasmus + Mobility në Riga Technical University, Latvia

Sep

Erasmus+ në "Instituto Politecnico Do Porto”, Portugali

Më shumë 17
Erasmus+ në

Sep

Erasmus+ në "Universitetin e Zagrebit”

Më shumë 17
Erasmus+ në

42,006

STUDENT

13

FAKULTETE

900

PERSONEL AKADEMIK

300

ADMINISTRATË

MENAXHMENTI

Rekomandime

I will never forget the time I spent in Prishtina. I believe that applying to PISU was definitely one of the best decisions I've made during my master program.

Ikumi Ishidate- Happy Student

International Summer university of Prishtina, is one of the best experiences which every student of Kosovo should undergo.

Gylymser Hoxhaj- Happy Student