Njësitë akademike (Fakultetet)

Fakulteti Filozofik
Fakulteti Filozofik

Nëna Terezë, p.n.

+383(0)38 224 783 [email protected]
Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore
Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore

Nëna Terezë, p.n.

+383(0)38 249 872/ 249 873/ 249 874 [email protected]
Fakulteti i Filologjisë
Fakulteti i Filologjisë

Nëna Terezë, p.n.

+383(0)38 222 970 [email protected]
Fakulteti Juridik
Fakulteti Juridik

Agim Ramadani, p.n.

+383(0)38 229 063/ 220 484 [email protected]
Fakulteti Ekonomik
Fakulteti Ekonomik

Agim Ramadani, p.n.

+383(0)38 221 895/ 228 966 [email protected]
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Rr. "Agim Ramadani", p.n. 10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës

+383 (0)38 554 899 [email protected]
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Bregu i Diellit, p.n.

+383(0)38 554 896 ext.102 [email protected]
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Rruga Agim Ramadani, Ndërtesa e Fakulteteve Teknike

+383(0)38 552 126 ext. 101 [email protected]
Fakulteti i Mjekësisë
Fakulteti i Mjekësisë

Rr. Bulevardi i Dëshmorëve, p.n.

+383(0)38 512 221 [email protected]
Fakulteti i Arteve
Fakulteti i Arteve

Rr. "Nëna Terezë" pn.

+383(0)38 247 129 [email protected]
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë

Bulevardi "Bill Clinton" p.n.

+383(0)38 603 668 [email protected]
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Rr. "Nëna Terezë" p.n.

+383(0)38 224 463 [email protected]
Fakulteti i Edukimit
Fakulteti i Edukimit

Rr. "Agim Ramadani", p.n.

+383(0)38 229 201 [email protected]
Fakulteti i Arkitekturës
Fakulteti i Arkitekturës

Rr. Arkitekti Karl Gega, nr.1, Prishtinë 10000

+383 (0)38 224 751 [email protected]