Rektorët në vite

Universiteti i Prishtinës këtë vit festoi 40-vjetorin e themelimit. Gjatë këtyre viteve atë e drejtuan profesorë me merita të veçanta në shumë fusha të dijes.

Që nga prof. dr. Dervish Rozhaja, i cili u promovua rektor në Kuvendin themelues të Universitetit të Prishtinës më 1970, e deri te prof. dr. Mujë Rugova, Universiteti i Prishtinës numëron 13 rektorë:

1. Prof. dr. Dervish Rozhaja (1970-1973)

2. Prof. dr. Idriz Ajeti (1973-1975)

3. Prof. dr. Feriz Krasniqi (1975-1979)

4. Prof. dr. Gazmend Zajmi (1979-1981)

5. Prof. dr. Minir Dushi (1981-1983)

6. Prof. dr. Hajredin Hoxha (1983-1985)

7. Prof. dr. Bozhidar Çollakoviç (1985-1988)

8. Prof. dr. Stevan Ballosheviç (1988-1989)

9. Prof. dr. Skënder Karahoda (1989-1991)

10. Prof. dr. Ejup Statovci (1991-1998)

11. Prof. dr. Zejnel Kelmendi (1998-2004)

12. Prof. dr. Enver Hasani (2006-2009)

13. Prof. dr. Mujë Rugova (2009-2012)