Dokumente
UDHËZUES PËR APLIKIM PËR LEJE BOTIMI
Publikuar me: 06/10/2023 Shkarko
Aplikacioni për leje botimi me vetëfinancim
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
Aplikacioni për leje botimi me financim nga UP
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
Deklarata e origjinalitetit
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
Lista e dokumenteve që duhet të dorëzohen me rastin e aplikimit
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
Rregullore për publikimet e UP
Publikuar me: 10/05/2023 Shkarko
Ballina e teksteve universitare
Publikuar me: 03/05/2023 Shkarko
Katalogu Botimet e UP 2023
Publikuar me: 10/05/2023 Shkarko
Katalogu Botimet e UP 2022
Publikuar me: 10/05/2023 Shkarko