Studimet e doktoratës

Studimet e doktoratës janë studimet më të larta akademike. Studimet zgjasin zakonisht tri (3) vjet dhe kërkojnë 180 pikë të ECTS-së dhe përfundim me sukses të studimeve të mëparshme me më së paku 300 pikë të ETCS-së. 

Kusht për fitimin e titullit doktor shkence është përfundimi me sukses i studimeve të doktoratës dhe mbrojtja me sukses e tezës së doktoratës para komisionit të mbrojtjes.

Kriteret unike për organizimin e studimeve të doktoratës janë të rregulluara me rregulloren përkatëse, te cilën mund ta gjeni duke klikuar KËTU.


Formularet (F1-F12) për studime të doktoratës:

F1-paraqitja e temes dhe mentorit

F2-vlerësimi i temës, mentorit dhe projekt-propozimit të doktoratës

F3-vendimi për aprovimin e temës së punimit të doktoratës

F4-Kërkesa për ndërrim të temës dhe_ose të mentorit

F5- Udhëzimet për përpilimin e punimit të doktoratës

F6 -Kërkesa për vlerësim të punimit

F7-Kërkesë për shtyrje të mbrojtjes publike të punimit të doktoratës

F8-Raporti mbi vlerësimin e punës së doktoratës

F9-Protokolli dhe procesverbali për mbrojtjen e punimit të doktoratës

F10- Raporti vjetor i doktorantit

F11-Raporti vjetor i mentorit për përparimin e doktorantit

F12-Raporti vjetor lidhur me programin e studimeve të doktoratës