Njoftim për mbrojte të punimit të doktoratës

Njoftohen të interesuarit se më 19.06.2020 (e premte), në orën 11:00 në hapsirat e Fakultetit Bujqësisë dhe Veterinarisë, kandidati

Jeton Spahiu

e  mbron publikisht punimin e doktoratës me titullin “Vlerësimi i prezencës së nivelit te okratoksinës A në llojet e miellrave për konsum human në rajonin e Prishtinës”.

 

D E K A N A T I