Hapet hirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana në Universitetin Hitit në Turqi
Është hapur thirrja për aplikim për aplikim për bursa shkëmbimi për vitin akademik 2018-2019 në kuadër të Programit Mevlana Exchange.

Mevlana Exchange Programme është një program i cili mundëson shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik midis Universitetit të Prishtinës dhe disa universiteteve turke me të cilat Universiteti i Prishtinës ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi. Nga programet e shkëmbimit për studentët dhe stafin akademik ofrohen bursa në Universitetin e Hitit në Turqi në këto drejtime në nivelet e studimit Bachelor, Master dhe Doktoratë:

Shkenca shoqërore dhe humane  

Për më shumë informacion mbi kriteret dhe dokumentacionin shihni dokumentet e bashkëlidhura si dhe të kontaktoni zyrat e Programit të Shkëmbimit Mevlana :

E-mail: [email protected]
Inst. Esra AKDOĞAN
T.R. Hitit University
International Relations Office
Mevlana Exchange Program Coordinatorate
+90 364 219 19 95

Afati për aplikim deri me 28 shkurt 2018

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi pranë Zyrës për Marrëdhënie me Jashtë në Rektoratin e Universitetit të Prishtinës si edhe të skanuara përmes adresës: [email protected] 

Student Application Form

Application Form for Academicians

Board Decision of CoHE

Departments of Hitit Uni. for exchange

Incoming Students Key Data Guide 2018-2019

Mevlana Exchange program 2018