Konkurse & Shpallje

Tipi Emërtimi Data e publikimit
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - baçelor për vitin akademik 2020-2021 21/09/2020
Konkursi për Rektor 10/07/2020
1-363, 11.6.2020, Njoftim lidhur me Konkursin e MASHT-it, për bursa për studentët elitar të Universiteteve Publike të niveleve Baçelor dhe Master për vitin akademik 2019-2020(1) 12/06/2020
462, 24.2.2020, Konkurs për vende të lira pune, në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës - UVP 2020 25/02/2020
Konkurs për angazhim në projektin ‘Changing the Story': Mbrojta dhe kudjesi në projekte kërkimore dhe zhvillimore 12/02/2020
Konkurs për vend të lirë pune me afat të caktuar 20/01/2020
Konkurs intern për zgjedhjen e personelit akademik të angazhuar - honorar për plotësimin e nevojave për mësimdhënie në programin për AKM - Programi për Pedagog për vitin akademik 2019-2020 09/12/2019
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2019-2020 26/11/2019
Njoftim për aplikim për lirim nga pagesa e semestrave për studentët e Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 25/11/2019
Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 22/10/2019
Konkurs plotësues, për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP-së ''Hasan Prishtina'', për vitin akademik 2019-2020 02/10/2019
Njoftim për zgjatje të afatit të konkursit deri më, 6.10.2019 30/09/2019
Konkurs për pranimin e studentëve në studimet e doktoratës për vitin akademik 2019 - 2020 20/09/2019
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve master për vitin akademik 2019 - 2020 20/09/2019
Konkurs plotësues - afati i dytë (II-të), për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i dytë i konkursit pr pranimin e studentëve në studimet themeleore-bachelor në vitin akademik 2019- 13/09/2019
Konkurs për vende të lira pune të përhershme (pozita të karrierës) në Administratën e UP-së 09.09.2019 09/09/2019

Prev 1 2 3 4 5 6 Next