Konkurse & Shpallje

Tipi Emërtimi Data e publikimit
Njoftim për ndryshim të konkursit për bursa 28/12/2020
Konkursi për ndarjen e bursave 18/12/2020
Njoftim për sqarimin e pikës (13) të konkursit për pranimin e studentëve në studimet e doktoratës për vitin akademik 2020-2021, me nr. prot. 2-262, dt. 02.11.2020 20/11/2020
Konkurs për pranimin e studentëve në studimet e doktoratës për vitin akademik 2020-2021 02/11/2020
Plotësim-korrigjim i konkursit për pranimin e studentëve në nivelin Master, nr. 2-261 dt. 23.10.2020 26/10/2020
Konkursi plotësues në nivelin Baçelor - afati i dytë 23/10/2020
Konkursi për pranimin e studentëve - niveli Master 23/10/2020
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - baçelor për vitin akademik 2020-2021 21/09/2020
Konkursi për Rektor 10/07/2020
1-363, 11.6.2020, Njoftim lidhur me Konkursin e MASHT-it, për bursa për studentët elitar të Universiteteve Publike të niveleve Baçelor dhe Master për vitin akademik 2019-2020(1) 12/06/2020
462, 24.2.2020, Konkurs për vende të lira pune, në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës - UVP 2020 25/02/2020
Konkurs për angazhim në projektin ‘Changing the Story': Mbrojta dhe kudjesi në projekte kërkimore dhe zhvillimore 12/02/2020
Konkurs për vend të lirë pune me afat të caktuar 20/01/2020
Konkurs intern për zgjedhjen e personelit akademik të angazhuar - honorar për plotësimin e nevojave për mësimdhënie në programin për AKM - Programi për Pedagog për vitin akademik 2019-2020 09/12/2019
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2019-2020 26/11/2019
Njoftim për aplikim për lirim nga pagesa e semestrave për studentët e Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 25/11/2019

Prev 1 2 3 4 5 6 Next