Senati

Senatorët ex-officio

Prof. Dr. Marjan Dema - Rektor i UP-së
Prof. Dr. Hysen Bytyqi - Prorektor për mësim
Prof. Dr. Myrvete Badivuku - Prorektore për Buxhet dhe Financa  
Prof. Asoc. Dr. Merita Berisha - Prorektore për zhvillim dhe cilësi
Prof. Dr. Faton Berisha - Prorektor për shkencë
Prof. Ass. Dr. Dashamir Bërxulli - Prorektor për bashkëpunim ndërkombëtar
Esat Kelmendi - Sekretar i përgjithshëm i UP-së

Anëtarët Senator nga radha e Stafit Akademik:

Fakulteti Filozofik

Prof. Dr. Bujar Dugolli - Dekan
Ass. Jehona Lushaku - Senatore

Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore

Prof. Dr. Tahir Arbneshi - Dekan
Prof. Dr. Ismet Hashani - Senator

Fakulteti i Filologjisë

Prof. Asoc. Dr. Linditë Rugova - Dekane
Prof. Asoc. Dr. Avdi Visoka - Senator

Fakulteti Juridik

Prof. Asoc. Dr. Haxhi Gashi - Dekan
Prof. Ass. Dr. Avni Puka - Senator

Fakulteti Ekonomik

Prof. Ass. Dr. But Dedaj - Dekan
Ass. Liridon Veliu - Senator

Fakulteti i Ndërtimtarisë

Prof. Dr. Abdullah Zejnullahu - Dekan
Prof. Dr. Misin Misini - Senator

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjterike

Prof. Dr. Enver Hamiti - Dekan
Prof. Asoc. Dr. Sabrije Osmanaj - Senatore

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Prof. Dr. Ahmet Shala - Dekan
Prof. Dr. Ramë Likaj - Senator

Fakulteti i Mjekësisë

Prof. Dr. Suzana Manxhuka - Dekane
Prof. Ass. Dr. Feim Haliti - Senator

Fakulteti i Arteve të Bukura

Prof. Asoc. Agim Selimi - Dekan
Prof. Asoc. Ismet Jonuzi - Senator

Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë

Prof. Dr. Skender Kaçiu - Dekan
Prof. Dr. Kurtesh Sherifi - Senator

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Prof. Asoc. Dr. Musa Selimi - Dekan
Prof. Asoc. Dr. Adem Nura - Senator

Fakultetit Edukimit

Prof. Ass. Dr. Ethem Çeku - Dekan
Prof. Dr. Naser Pajaziti - Senator

Anëtarët Senator nga radha e Stafit Administratv:
Fidan Hamiti - Menaxher i Personelit
Qazim Tahiri - Administrator i Rrjetit, Zyra e Teknologjisë së Informacionit

 

Anëtarët Senator nga radha e Studentëve:
1. Bledian Geci, kryetar i Parlamentit dhe senator ex-officio
2. Jeton Deliu
3. Misiona Thaçi
4. Florian Bivolaku
5. Vesel Kuci
6. Erona Vrapçani
7. Hava Qallapeku