Prorektorët

Prof. asoc. dr. Mimoza Ibrani
Prorektore për mësimdhënie dhe çështje për studentë
Curriculum Vitae
Lista e publikimeve
e-mail: [email protected]
tel: +383 38 244 183

Prof. dr. Mihane Berisha
Prorektore për buxhet dhe financa
Curriculum Vitae
Lista e publikimeve
e-mail: [email protected]
tel: +383 38 244 183

Prof. dr. Kurtesh Sherifi
Prorektor për kërkime shkencore
Curriculum Vitae
Lista e publikimeve
e-mail: [email protected]
tel: +383 38 244 183

Prof. asoc. dr. Albulena Blakaj
Prorektore për bashkëpunim ndërkombëtar
Curriculum Vitae
Lista e publikimeve
e-mail: [email protected]
tel: +383 38 244 183

Prof. ass. dr. Elton Bahtiri
Prorektor për zhvillim dhe cilësi
Curriculum Vitae
Lista e publikimeve
e-mail: [email protected]
tel: +383 38 244 183