Prorektorët

Prof. Dr. Myrvete Badivuku
Prorektore për buxhet dhe financa
Curriculum Vitae 
e-Mail: [email protected]
Tel.: +381 38 244 183

 

Prof. Dr. Faton Berisha
Prorektor për kërkime shkencore
e-Mail: [email protected]
Tel.: +381 38 244 183

 

Prof. Dr. Hysen Bytyqi
Prorektor për mësim dhe çështje për studentë
Curriculum Vitae 
e-Mail: [email protected]
Tel.: +381 38 244 183

 

Prof. Asoc. Dr. Merita Berisha
Prorektore për zhvillim dhe cilësi
Curriculum Vitae 
e-Mail: [email protected]
Tel.: +381 38 244 183

 

Prof. Asoc. Dr. Dashamir Bërxulli
Prorektor për bashkëpunim ndërkombëtar
e-Mail: [email protected]
Tel.: +381 38 244 183