Mundësi aplikimi në Shkollën Verore të Arkitekturës 2019 në Dessau – Bauhaus 100

Shkolla Verore e Arkitekturës Dessau zhvillon fokusin e saj me temën Bauhaus Dessau në historinë e arkitekturës. Ligjëratat do të organizohen në gjuhën angleze nga data 27 maj deri me 05 korrik 2019.

Afati i aplikimit 28 shkurt 2019


Për të aplikuar, ju lutemi shkarkoni formularin e aplikimit dhe dërgoni formularin e plotësuar dhe bashkëngjitjet e nevojshme në [email protected]