Thirrje për aplikim: Bursa të Qeverisë së Francës, 2020

Ambasada e Francës në Kosovë ofron bursa për studentët e nivelit Master për vitin akademik 2020-2021.

Dosja për aplikim duhet dërguar Departamentit për bashkëpunim dhe veprimtari kulturore dhe duhet të përmbajë këto dokumente: një CV, letrën motivuese, kopjen e diplomës së fundit me transkriptin e notave, certifikatën e regjistrimit në një universitet francez dhe dëshminë e njohjes së gjuhës frënge të nivelit B1 ose B2.

Dosjet mund të dorëzohen deri më datën 12 qershor 2020, në e-mail adresat në vijim : [email protected] dhe [email protected]

Për informata shtesë rreth studimeve në Francë:

- Ambasada e Francës në Kosovë : https://kosovo.ambafrance.org/-Etudier-en-France-311-

- Espace Campus France në Aleancën Franceze në Prishtinë. Kontakti : Znj. Zana Latifi : [email protected]

- Campus France (uebfaqe rreth studimeve në Francë) : https://www.campusfrance.org/fr/sejour-universitaire-France