Vendime dhe Rregullore

Tipi Emërtimi Viti
Vendimi për PS dhe Reagimi 22/11/2018
Vendim për Ass. Alije Keka Sylaj për mbulimin e shpenzimeve për pjesmarrje në konferencë shkencore 20/11/2018
Vendim për Ass.dr. Atifete Ramosaj Morina i aprovohet kërkesa për mbulimin e shpenzimeve për pjesmarrje në konferencë shkencore 20/11/2018
Vendim për plotësim-ndryshim të paragrafit 2 të Vendimit të Senatit të UP-së nr. 3-145 të datës 31.10.2017 për afatet plotësuese të provimeve 01/11/2018
Konkluzionet dhe rekomandimet e Punetorise së Sharrit datë 22-23.6.2018 22/10/2018
Vendim për mundësin e ndrrimit të programit për studentët e UP-së 02/10/2018
Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit të diplomimit për studentët të cilët e kanë kaluar dyfishin e kohëzgjatjes së rregullt të studimeve në nivelin baçelor dhe master 02/10/2018
Rend Dite- mbledhja e K.D. dt. 6.9.2018 04/09/2018
Rregullore per parimet e punes te qendres per energji 04/09/2018
Vendim lidhur me shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv për personelin akademik dhe administrativ të universitetit për vitin 2018 25/07/2018
RREGULLORJA PËR ZGJEDHJET E STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS '' HASAN PRISHTINA '' 07/06/2018
Rregullorja për konstituimin dhe punën e Parlamentit të studentëve dhe Këshillave të studentëve në Universitetin e Prishtinës 07/06/2018
Këshilli Drejtues, Rend dite dt. 6. 6. 2018 06/06/2018
1-390, 16.5.2018, Këshilli Drejtues, Rend dite 17.5.2018 17/05/2018
Vendim për kushtet e parashtruesve të kërkesave dhe ankesave për përkrahje të punimeve shkencore nga ana e Këshillit Drejtues të UP-së 20/04/2018
Vendim për kryerjen e obligimeve ndaj UP-së, nga studentët e nivelit të studimeve të doktoratës në njësit akademike të UP-së 20/04/2018

Prev 1 2 3 4 5 6 Next