Erasmus+ në " Eberswalde University for Sustainable Development”, Gjermani

Hapet Thirrja për Bursa per staf në Programin Erasmus+  në " Eberswalde University for Sustainable Development”, Gjermani

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” hapë thirrjen për aplikim për bursa për staf në "Eberswalde University for Sustainable Development , Gjermani në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit Europian.

Klikoni këtu për më shumë informata:
STT Courses Summer Term

STT_Call Kosovo_SoSe

Afati për aplikim është deri më 23 janar 2020.

Dokumentet me titull "Eberswalde University for Sustainable Development duhet të dërgohen të skanuara tek: [email protected], [email protected]  
Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.
Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkangjitura në një dosje në formatin PDF. Për më shumë informata rreth bursave mund të na kontaktoni në e-mail ose të na vizitoni në: Zyra për Marrëdhënie me Jashtë, Rr. Eqrem Çabej 111, Prishtinë.