Erasmus + Mobility në Riga Technical University, Latvia

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + Mobility në Riga Technical University, Latvia, për studentët e nivelit Bachelor dhe Master

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” hap thirrjen për aplikim për bursa për mobilitete për semestrin veror 2020 në Riga Technical University, Letoni, në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit Evropian.

Fushat e mobilitetit përfshijnë:

Arkitekturë; Shkenca kompjuterike; Teknologji informative; Inxhinieri Mekanike etj. Shiheni linkun më poshtë:

https://incomingexchange.rtu.lv/institutions/partners

 

Kushtet për aplikim janë:

Të jeni të regjistruar në studime BA ose MA në Universitetin e Prishtinës, në programe të ngjashme, për të cilat aplikoni. Të drejtë aplikimi kanë studentët, të cilët kanë të përfunduar të paktën një vit (BA) respektivisht një semestër (MA) dhe kanë notë mesatare mbi 8.00.

Kohëzgjatja e bursave:

-një semestër, rreth 5 muaj

Bursat përfshijnë: 

-Kompensimin mujor: 800 EUR në muaj për studentët

-Kostot e udhëtimit deri në 275 euro 

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + janë të liruar nga pagesa për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës, pra në Universitetin e Prishtinës.

Dokumentet e nevojshme për aplikim janë:

- Vërtetim studenti (jo më të vjetër se një muaj, i lëshuar nga fakulteti juaj, që konfirmon nivelin tuaj të studimeve dhe vitin akademik)

- Certifikata e notave/Transkripta e studimeve BA, ose MA

- CV (në gjuhën angleze)

- Kopje e pasaportës (faqja që përmban emrin tuaj, foton dhe të dhënat personale) ose Letërnjoftimit

- Një letër motivimi (në gjuhën angleze)

- Certifikata e gjuhës angleze  (minimumi niveli B2)

- Portofolio (kërkohet vetëm për studentët e Arkitekturës)

 

Për programet e studimit dhe kurset e ofruara në Riga Technical University (RTU) ju lutem vizitoni ueb faqen zyrtare: 

 http://fsd.rtu.lv/course-list-20162017/

Pasi të  pranoheni në RTU, plotësohet dokumenti ‘Learning Agreement’, ku ju do të specifikoni kurset me qëllim që të keni mundësi t’i transferoni kur të ktheheni në UP.

Afati për aplikim për semestrin veror është:  10 nëntor 2019

Dokumentet me titull "Riga Technical University" duhet të dërgohen të skanuara tek: [email protected]

 
Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.
 

Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkëlidhura në një dokument të vetëm  në pdf.


Për më shumë informata rreth bursave mund të na kontaktoni në e-mail ose të na vizitoni në Zyrën për Marrëdhënie me Jashtë. Adresa:  Biblioteka Universitare, Rr. Eqrem Çabej nr.111, Prishtinë.