Erasmus + Mobility në Instituto Politecnico Do Porto

Hapet Thirrja për shkëmbim stafi në Programin Erasmus +  në Instituto Politecnico Do Porto, Portugali

Universiteti i Prishtinës, hap thirrjen për aplikim  për mobilitete për  në Instituto Politecnico Do Porto ( School of Education), në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit Europian.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

- Shkëmbimin stafi akademik

Fushat e mobilitetit përfshijnë:

Histori dhe Arkiologji

Dokumentet e nevojshme për aplikim janë:

1.      Dëshmi që jeni staf i Universitetit të Prishtinës

2.      CV  ( në gjuhën angleze)

3.      Listën e publikimeve

5.      Një kopje të pasaportë

6.      Njohja e gjuhës angleze obligative ( minimumi niveli B2)

7.      Planin për mobilitet. Shkarkoni dokumentin këtu

Dokumentet e kërkuara ju lutëm bashkëlidhni në një dokument të vetëm në PDF dhe dërgoni në adresën: [email protected]

Data e fund për aplikim:  10 tetor  2019 deri në ora 13:00!