ERASMUS+ në Universitetin Beira Interior të Portugalisë

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” në kuadër të programit ERASMUS+, hapë thirrje për bursa  për në  Universitetin Beira Interior të Portugalisë

Fushat e mobilitetit janë kryesisht nga shkencat shoqërore (konkretisht si më poshtë)
- Social and Behavioral Science
- Economics
- Political Science
- International Relations
- Psychology and Sociology

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët:

  1. Vërtetim për statusin e studentit ( ky dokument duhet të jetë në gjuhën angleze dhe mund ta merreni në Fakultetin tuaj)
  2. Certifikata e notave
  3. Certifikata e gjuhës angleze (Niveli i gjuhës angleze B2 )
  4. CV (në gjuhën angleze)
  5. Një letër motivimi (në gjuhën angleze)
  6. Kopje e Pasaportës

Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë. Thirrja do të jetë e hapur deri me datën 22 Nëntor 2018

Dokumentet mund të i dërgoni në adresën elektronike: [email protected], të bashkëlidhura në  një dokument të vetëm, në PDF.

Për informata më të detajuara lidhur me programet e Universitetit Beira Interior mund të vizitoni ueb faqen:  https://www.ubi.pt/en/