Erasmus + Mobility në Riga Technical University, Latvia

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + Mobility në Riga Technical University, Latvia, për studentët e nivelit Master

Universiteti i Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’ hapë thirrjën për aplikim për bursa për mobilitete për semestrin pranverorë në Riga Technical University, Latvi, në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit Europian.

Fushat e mobilitetit përfshijnë:

Arkitekturë, Shkenca kompjuterike, Teknologji informative,Inxhinieri Mekanike etj. Shiheni linkun më poshtë:

 http://fsd.rtu.lv/course-list-20162017/

Kushtet për aplikim janë:

Të jeni të regjistruar në një program studimi Master në Universitetin e Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’, në programe të ngjajshme për të cilat aplikoni. Të drejtë aplikimi kanë studentët të cilët kanë të përfunduar të paktën një semester dhe kanë notë mesatare mbi 8.00.

Kohëzagjatja e bursave:

-një semestër, rreth 5 muaj

Bursat përfshijnë:

-Kompensimin mujor: 750-800 EUR në muaj për studentët

-Kostot e udhëtimit deri në 275 euro

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + janë të liruar nga pagesa për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe / ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës, pra në Universitetin e Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’.

 

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët për nivelin Master

Certifikata e notave/Transkripta e studimeve Master

CV (në gjuhën angleze)

Kopje e Pasaportës (faqja që përmban emrin tuaj, foton dhe të dhënat personale) ose Leternjoftimit

Një letër rekomandimi (në gjuhën angleze)

Një letër motivimi (në gjuhën angleze)

Vërtetim studenti (jo më të vjetër se një muaj, i lëshuar nga fakulteti juaj që konfirmon nivelin tuaj të studimeve dhe vitin akademik)

Certifikata e gjuhës angleze

  • Për programet e ofruara në gjuhën angleze për nivelin Master kërkohet minimumi niveli B2.

Për programet e studimit dhe kurset të ofruara (Spring Semester 2018/2019) në Riga Technical University ju lutem vizitoni uebfaqen zyrtare:

http://fsd.rtu.lv/erasmus-partner-countires/?lang=en

Pasi të  pranohëni ne RTU, plotësohet dokument ‘Learning Agreement’’, ku ju do të specifikoni kurset me qëllim që të keni mundësi t’i transferoni kur të kthehëni në UP.

Afati për aplikim për semestrin pranverorë është: 4 Nëntor 2018

Dokumentet me titull "Riga Technical University" duhet të dërgohen të skanuara tek: [email protected]

 
Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.

Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkangjitura në një dokument të vetëm  në pdf.


Për më shumë informata rreth bursave mund të na kontaktoni në e-mail ose të na vizitoni në: Zyra për Marrëdhënie me Jashtë, Biblioteka Universitare, Rr. Eqrem Çabej nr.111, Prishtinë.