Erasmus+ në Nysa University, Poloni

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në Nysa University, Poloni

Universiteti i Prishtinës, hap thirrjen për aplikim për bursa për semestrin dimëror 2020/2021 për mobilitete në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Nysa, Poloni, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Evropian.

Llojet e mobilitetit përfshijnë: Shkëmbimin e studentëve për studime Baçelor nga Fakulteti Ekonomik.

Studentët duhet të jenë të regjistruar në  Universitetin e Prishtinës  në Fakultetin Ekonomik. Të drejtë aplikimi kanë studentët të cilët kanë të përfunduar të paktën vitin e parë të studimeve.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
-    Vërtetim studenti (i lëshuar nga fakulteti juaj)
-    Certifikata e notave
-    CV (në gjuhën angleze)
-    Një letër motivimi (në gjuhën angleze)
-    Certifikata për njohjen e gjuhës angleze(minimum niveli B2)
-    Kopjen e pasaportës

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + janë të liruar nga pagesa për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre në Universitetin e Prishtinës.
Për t’i përzgjedhur  lëndët  në kuadër të programit  të ofruara klikoni këtu:
http://www.pwsz.nysa.pl/sitecontent/bwm_en/pliki/erasmus+finance_offer.pdf?fbclid=IwAR2BbQhkUvBPgqb_QH5SC7nS279mbgKDkjcjITw1HGTE399fAsC7qKh4ywA

Afati për aplikim është: 22 korrik 2020

Dokumentet me titull "University of Nysa" duhet të dërgohen të skanuara tek: Znj. Afërdita Rexhepi në adresën elektronike: [email protected]

Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë. Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkangjitura në një dokument të vetëm  në pdf.