Titujt e nderit

Universiteti i Prishtinës ndan tituj nderi për persona të merituar. Për procedurën e vendimmarrjes në përzgjedhjen e titujve të nderit Senati i UP-së nxjerr rregullore të veçantë. Titujt e nderit të Universitetit të Prishtinës janë:

"Doctor Honoris Causa" të Universitetit të Prishtinës

Universiteti i Prishtinës ka luajtur rolin dhe misionin e veçantë në rrafshin ndërkombëtar edhe me nderimin e personaliteteve të njohura botërore politike, shkencore, arsimore, humanitare, kulturore me ndarjen e titullit "Doktor Nderi-Honoris Causa".Titulli "Doctor Honoris Causa" jepet për:

 1. Arritje të mëdha në fushën e shkencës dhe artit;
 2. Kontributet e rëndësishme në zhvillimin e marrëdhënieve njerëzore në mbështetjen dhe konsolidimin e paqes.

Që nga themelimi e deri në vitin 2009 ky çmim iu dha këtyre personaliteteve:

 1. Josip Broz Tito, kryetar i ish-Republikës Socialiste Federative e Jugosllavisë (1975)
 2. Fahrudin Ali Ahmed, kryetar i Republikës së Indisë (1975)
 3. Akademik Dragisha Ivanoviç, profesor i Universitetit të Beogradit (1987)
 4. Michael Weninger, ambasador i Austrisë në Beograd (2001)
 5. Dr. Bernard Kouchner, kryeadministrator i Kosovës (2002)
 6. Dr. William Kerr, kryetar i Kolegjit La Roche (2003)
 7. William Jefferson Clinton, president i SHBA-së (2003)
 8. Ismail Kadare, shkrimtar (2003)
 9. Prof. mag. dr. Wolfgang Benedek, profesor në Fakultetin Juridik-Grac, Austri (2004)
 10. Prof. dr. Bamir Topi, president i Republikës së Shqipërisë (2008)
 11. Prof. dr. Erhard Busek, rektor i Universitetit të Shkencave të Aplikuara Salzburg, Austri (2009)
 12. Prof. dr. Sali Berisha, kryeministër i Republikës së Shqipërisë (2009)
 13. Dr. Albert Rohan, ambasador (2009)
 14. Anthony Charles Lynton Blair, kryeministër i Britanisë së Madhe (2009)

 

"Anëtar nderi i Universitetit të Prishtinës"

Titulli "Anëtar Nderi i Universitetit" jepet për:

 1. Përkrahje të pandërprerë të brendshme dhe për përkrahjen politike për Universitetin;
 2. Kontribut relevant financiar në zhvillimin e Universitetit.

Titulli "Anëtar nderi i Universitetit të Prishtinës - postmortem" iu dha këtyre profesorëve:

 1. Akademik Ali Hadrit
 2. Akademik Dervish Rozhajës
 3. Prof. dr. Ejup Statovcit
 4. Prof. dr.  Eshref Ademajt, anëtar korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës
 5. Akademik Fehmi Aganit
 6. Akademik Gazmend Zajmit.

Ndërsa, titulli "Anëtar nderi i Universitetit të Prishtinës" iu dha profesorit mr. Ukshin Hoti.