Announcement - University of Minnesota & University of Pris...
Announcement - University of Minnesota & University of Pris...

University of Minnesota and UP’s Faculty of Agriculture and Veterinary partnered through the Transformational Leadership Program – Scholarships and Partnerships would li...

Read more
PËRFUNDOI TRAJNIMI I PARË  “MËSIMDHËNIA NË ARSIMIN E LARTË”...
PËRFUNDOI TRAJNIMI I PARË “MËSIMDHËNIA NË ARSIMIN E LARTË”...

Ftesës së Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” për aplikim për trajnimin bazik “Mësimdhënia në arsimin e lartë” të publ...

Read more

University of Prishtina

Rectors Program

THE WORK PROGRAM OF RECTOR UNTIL SEPTEMBER 30th, 2020

Read more
Statute

STATUTE OF THE UNIVERSITY OF PRISHTINA "HASAN PRISHTINA"

Read more
Strategy

STRATEGY AND ACTION PLAN OF THE UNIVERSITY OF PRISHTINA

Read more

MANAGEMENT

103,427

FOLLOWERS

300

ADMINISTRATIVE STAFF

41,942

STUDENTS

900

ACADEMIC STAFF

Bursa Studimi

May

Erasmus+ në Çukurova University, Turqi

read more 17
Erasmus+ në Çukurova University, Turqi

May

Erasmus + në Universitetin e Salzburgut - Austri

read more 17
Erasmus + në Universitetin e Salzburgut - Austri

May

The Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde calls...

read more 17
The Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde calls...

May

Erasmus+ në "University of Applied Sciences and Arts”, Dor...

read more 10
Erasmus+  në

Rekomandime

I will never forget the time I spent in Prishtina. I believe that applying to PISU was definitely one of the best decisions I've made during my master program.

Ikumi Ishidate- Happy Student

International Summer university of Prishtina, is one of the best experiences which every student of Kosovo should undergo.

Gylymser Hoxhaj- Happy Student