Senati

Tipi Emertimi Viti
Vendim, për plotësim-ndryshim të Rregullores së punës të sistemit elektronik për menaxhimin e studentëve ( SEMS ) Nr.579. të Dt. 2.3.2017 09/11/2017
Vendim, për lejimin e afateve plotësuese të provimeve 03/11/2017
Vendim, për lejimin e afateve të provimeve për studentë në programet e studimeve pesë dhe gjashtë vjeçare 03/11/2017
Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së studimeve, diplomimit deri më 30.9.2018, për studentët e programit bachelor dhe master të cilët e kanë kaluar dyfishin e studimeve 01/11/2017
Vendim i Senatit për mundësin e studentëve par kalim nga studimet me korrespodenc në studime të rregullta duke i plotësuar kushtet sipas këtij vendimi 11/10/2017
Vendim mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve themelore-bachelor 10/10/2017
Vendim për kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve master 10/10/2017
Rregullore e procedurave vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 08/09/2017
Rekomandim i Senatit për punime shkencore 22/06/2016
Vendim - lejimi i kandidatëve të studimeve të doktoratës në UP 17/04/2017
Rregullore e Vlerësimit të cilësisë në UP 20/02/2017
Kodi i Etikës i stafit Akademik 22/03/2017
Raporti i komisionit për ankesa dhe parashtresa 17/04/2017
Rregullore e punës së SEMS 22/03/2017