Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” shpall konkurs për këto vende të lira pune në Administratën e Universitetit të Prishtinës (UP):


1. Zyrtar për këshillim dhe informim në zyrën për marrëdhënie me jashtë (ZMJ) të UP (1 punonjës);
2. Zyrtar për programe/projekte në ZMJ (1 punonjës);
3. Zyrtar ligjor në UP (1 punonjës);
4. Bibliotekar në bibliotekën austriake (1 punonjës);
5. Tipomakinist në shtypshkronjën e UP (1 punonjës);
6. Tipomakinist – Dizajner në shtypshkronjën e UP (1 punonjës);
7. Vozitës në Rektoratin e UP (1 punonjës);
8. Bibliotekar (1 punonjës në FSHTA – Ferizaj, 1 në FSHMN, 1 në Fakultetin Filozofik dhe 1 në Fakultetin e Mjekësisë);
9. Asistente e dekanit (1 punonjës në Fakultetin Filozofik dhe 1 në Fakultetin Ekonomik)
10. Zyrtar i lartë i shërbimit të studentëve për studime themelore në Fakultetin Filozofik (1 punonjës);
11. Zyrtar për logjistikë dhe asete në Fakultetin Filozofik (1 punonjës);
12. Zyrtar i lartë i shërbimit të studentëve për studime MA dhe Dr. në Fakultetin Ekonomik (1 punonjës);
13. Zyrtar për mësim me kohë të caktuar (9 muaj) në Fakultetin Ekonomik (1 punonjës);
14. Zyrtar i shërbimit të studentëve (1 punonjës në Fakultetin e Mjekësisë dhe 1 punonjës në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike);
15. Zyrtar i teknologjisë së informacionit në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (1 punonjës);
16. Laborant i Veterinarisë në Fakultetin e Mjekësisë (1 punonjës); dhe
17. Zyrtar për arkiv, shërbime postare dhe fotokopje në Fakultetin Juridik (1 punonjës).


Për më shumë shkarkoni dokumentin këtu.