Njoftohen studentët e vitit të parë të Fakultetit Filozofik se paraqitja e provimeve për Afatin e Shatorit 2012 do të bëhet Online nga data 05.09.2012 deri më 10.09.2012, përmes Linkut:
http://notimi.uni-pr.edu
Manualin për dhënje të informacionit se si mundësohet paraqitja e provimeve Online për mes sistemit mund ta zbritni këtu: Manuali për paraqitjen e provimeve Online (Udhëzuesi) .