Universiteti Albstadt - Sigmaringen në Gjermani shpall konkurs për pranimin e studentëve nga Kosova.

Kushtet e pranimit i gjeni këtu:
http://www.hs-albsig.de/studium/auslandsamt/Seiten/Incomingstudents_eng.aspx
 

Data e fundit për aplikim është 15 nëntor 2011!