Rezultatet e provimit pranues mund ti gjeni në ueb faqen e Fakultetit të Mjekësisë

http://mjekesia.uni-pr.edu/